Nu sker det förändringar på Kuriosaboden... 

Lite större igen!

2022-04-03

Så blev det lite större igen....

Har verkligen saknat Gammelrummet så

det är tillbaka! Men allt är tillfälligt så länge som det funkar.

Det kommer in väldigt bra grejer emllanåt som behöver plats...men hela ytan kommer inte att utnyttjas.

Facebook